Privacy statement

Privacy statement

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Mediation Bureau Soeters. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Mediation Bureau Soeters persoonsgegevens over u verzamelen, via het contactformulier. Mediation Bureau Soeters zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Mediation Bureau Soeters bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Mediation Bureau Soeters verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om website statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.

Wij zijn ons er ten volle van bewust dat uw informatie waardevol is. Wij treffen dan ook redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen zolang deze in ons bezit is.

Mediation Bureau Soeters houdt zich verder in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Gevoelige informatie

Mediation Bureau Soeters tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Mediation Bureau Soeters instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

Mediation Bureau Soeters kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op sites van derden die door middel van hyperlinks via deze site zijn verbonden.

 

Wijzigingen

Mediation Bureau Soeters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.